آب شیرین

آب خاکستری

آبی که پس از مصرف، مجددا با فرآیندهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد را آبِ خاکستری می‌گویند البته آب توالت را آب سیاه می نامند و جزو مصرف آب خاکستری نمی‌باشد. ... ادامه مطلب