پرسش‌های متداول شرکت

شرکت تعاونی آبرسانی پارس به چه منظور تاسیس شده است؟

این شرکت به منظور شیرین‌سازی آب دریای آزاد و انتقال آن به فلات مرکزی ایران با مقصد نهایی یزد در قالب یک شرکت تعاونی فرا استانی ثبت و تشکیل گردیده است.

چشم انداز و برنامه شرکت برای انتقال آب چیست؟

به عنوان بخش خصوصی معتقد هستیم که هر پروژه بدون انتفاع مالی پایدار نخواهد بود. انتقال آب دریا به دلیل مسائل حاشیه‌ای از جمله تملک و آزادسازی مسیر انتقال، مراتب محیط زیستی و نگهداری خطوط مقوله‌ای حاکمیتی است. لذا دولت بایستی زیرساخت‌های انتقال را آماده کند و شرکت‌های خصوصی، شیرین‌سازی آب دریا را انجام داده و از مسیر انتقال به خریدار منتقل کنند. در هر صورت این شرکت انتقال مرحله‌ای (شهر به شهر) را به عنوان راهکار اجرایی در کنار ایجاد زیرساخت‌ها توسط حاکمیت مؤثر می‌داند.

پروژه آبرسانی یک پروژه کوتاه مدت یا بلندمدت؟

با توجه به ذات فرایند انتقال آب و مدیریت حواشی آن، پروژه‌های انتقال آب در کشور، بلندمدت و ماندگار تلقی می‌گردند.

سهامداران هیأت مؤسس تعاونی پارس چه افرادی هستند؟

تعاونی آبرسانی فلات مرکزی پارس به همت جمعی از کارآفرینان یزدی تبار و حمایت تعدادی از هلدینگ‌های بزرگ کشور با هدف تأمین آب مورد نیاز شرب، صنعت و کشاورزی نوین تشکیل شده است. از اعضاء هیأت مدیره می‌توان به چهره‌های شاخص کارآفرین کشور همچون آقایان دکتر محمدرضا رضایی‌نژاد (اتحادیه تعاونی پیشگامان)، مهندس سیدمحمد احرامیان (گروه صنعتی فولاد یزد)، مهندس محمدمهدی فنائی (گروه صنعتی الکتروکویر)، مهندس احمد صادقیان (گروه ستاره کویر)، حاج علی‌محمد ابویی مهریزی (گروه صنعتی یاران)، دکتر ولی‌الله فاطمی اردکانی (گروه سرمایه‌گذاری تک‌وست) و غیره اشاره کرد.

تعاونی آبرسانی پارس در چه سالی تأسیس شده است؟

این شرکت در سال ۱۳۹۷ در قالب شرکت تعاونی فرا استانی در استان یزد ثبت گردیده است.

محل اجرای پروژه شیرین‌سازی آب دریا در این پروژه کجاست؟

شیرین‌سازی از دریای آزاد و در سواحل منطقه آزاد چابهار انجام می‌گردد.

شیرین‌سازی آب دریا چگونه انجام می‌شود؟

یکی از متداول‌ترین شیوه‌های شیرین‌سازی آب دریا که در دنیا انجام می‌گردد روش اسمز معکوس می‌باشد که در این پروژه نیز از روش اسمز معکوس استفاده شده است و هم اکنون فاز پایلوت شرکت در حال بهره‌برداری می‌باشد.

پرسش‌های خرید سهام 

مبلغ قیمت اسمی سهام شرکت چقدر است؟

قیمت اسمی سهام شرکت تعاونی آبرسانی پارس که در اساسنامه شرکت ثبت شده است سیصدهزار ریال می‌باشد.

قیمت روز سهام شرکت چقدر است؟

قیمت سهام شرکت با توجه به پیشرفت پروژه و اقداماتی که انجام می‌شود با نظر کارشناسی افزایش می‌یابد. بر طبق اساسنامه شرکت، قیمت سهام شرکت هر شش ماه می‌تواند بر اساس پیشرفت کار به میزان ده درصد افزایش یابد. با مراجعه به وب‌سایت شرکت parswater.com می‌توانید از ارزش روز سهام شرکت مطلع شوید.

چرا سهم تعاونی آبرسانی پارس (آب‌پارس) را بخرم؟

با خرید سهم شرکت تعاونی پارس ضمن کمک به آبرسانی مناطق محروم در قالب یک کار خیر می‌توانید از منافع اقتصادی طرح در بلندمدت بهره‌مند شوید.

آیا قادر به معامله و فروش سهام خود هستم؟

سهام خریداری شده صرفاً بایستی از طریق شرکت به اشخاص ثالث منتقل و فرد از سهامداری شرکت خارج شود. خروج سهامداران در قالب کاهش سرمایه به صورت سالیانه ثبت خواهد گردید.

منافع اقتصادی خرید سهام شرکت تعاونی آبرسانی پارس چیست؟

قیمت هر سهم با پیشرفت پروژه و بر مبنای اساسنامه می‌تواند در هر دوره شش ماهه ده درصد افزایش یابد. همچنین سود حاصل از عملکرد شرکت با تشکیل مجمع عمومی سالیانه شرکت مشخص و با تصمیم مجمع تقسیم یا سرمایه‌گذاری خواهد شد.

سرمایه ثبتی شرکت چقدر است؟

می‌توانید با مراجعه به سایت ثبت شرکت‌ها از سرمایه ثبتی شرکت مطلع شوید. سرمایه ثبتی شرکت با عرضه سهام و ورود سهامداران جدید افزایش خواهد یافت.

حداقل تعداد خرید سهام برای سهامدار شدن چه تعداد است؟

می‌توانید فقط با خرید صد سهم، در شرکت تعاونی آبرسانی پارس سهامدار (غیرعضو) شوید.

حداقل سن سهامداری چند سال است؟

برای سهامداری در شرکت تعاونی آبرسانی پارس بایستی هیجده سال داشته باشید.

سهامدار عضو کیست؟

سهامداران عضو، افرادی هستند که ضمن پذیرفتن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت در شرکت، حداقل ده هزار سهم شرکت تعاونی آبرسانی پارس را خریداری نمایند. پذیرش عضویت سهامدار باید با تائید هیأت مدیره شرکت باشد. هر سهامدار عضو دارای یک حق رای در مجامع شرکت است. سهامداران عضو ارکان اصلی شرکت هستند که به واسطه آن‌ها، امکان حضور سهامداران غیرعضو میسر خواهد شد. در هر شرکت تعاونی حداقل ۵۱ % سهام بایستی در اختیار سهامداران عضو باشد.

سهامدار غیرعضو کیست؟

سهامداری که صرفاً به منظور سرمایه‌گذاری با پذیرش شرایط عمومی سهامداری تعاونی، از 100 تا ۹۹۹ سهم شرکت تعاونی آبرسانی پارس را خریداری می‌کند. سهامداران غیرعضو می‌توانند تا سقف حداکثر ۴۹ % سهام شرکت را خریداری نمایند.

حق رای سهامداران عضو و غیرعضو به چه صورت است؟

سهامداران عضو با هر میزان سهم، دارای یک حق رای در مجامع هستند و تمام سهامداران عضو، 90 % حق رای مجامع را دارند. کلیه سهامداران غیرعضو، 10 % حق رای در مجامع شرکت تعاونی آبرسانی پارس را دارند.

قصد دارم برای فرزندم که زیر 18 سال است، سهام بخرم، چگونه اقدام کنم؟

بر طبق قانون تعاون سهامداران باید بالای 18 سال سن داشته باشند.