شیرین سازی دریای آزاد

شیرین‌سازی آب از طریق نمک‌زدایی، ازروش‌های نوین شیرین‌سازی آب است.

انتقال آب شیرین

 هدف آن تأمین آب شیرین به نواحی خشک و بیابانی فلات مرکزی ایران است.

رسالت اجتماعی

حفظ منابع آب و صرفه‌جویی در مصرف آن، کلیدی برای حفظ زندگی و محیط زیست است.

تامین آب شرب و آب صنعت

تأمین آب شرب و آب مورد نیاز صنعت، نیاز‌های حیاتی برای جامعه هستند.
_

سخن مدیرعامل

همگان نیک می‌دانیم دسترسی به آب سالم و کافی برای مصارف مختلف از شرب تا صنعت و کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی کشور، خشکسالی‌های متمادی، مصرف بی‌رویه و عدم مدیریت برداشت از سفره‌های زیر زمینی با بحران مواجه شده است به نحوی که در آینده‌ای نه چندان دور جنگ بین کشور‌ها، جنگ آب خواهد بود. با توجه به پراکندگی نقشه بارندگی کشور از یک طرف و از طرف دیگر رشد و توسعه صنعتی و معدنی فلات مرکزی ایران، کم آبی و بحران آبی در فلات مرکزی بسیار مشهود است. در دنیای امروز و مخصوصاً کشور‌های حاشیه خلیج فارس یکی از متداول‌ترین روش‌های تأمین آب، شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن می‌باشد. در این راستا جمعی از کارآفرینان با حمایت و همراهی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی استان یزد با هدف شیرین‌سازی آب دریای عمان و انتقال آن به فلات مرکزی ایران اقدام به تشکیل شرکت تعاونی تولیدی – توزیعی آبرسانی فلات مرکزی پارس در قالب تعاونی فرا استانی نموده‌اند. این اقدام بخشی از رسالت اجتماعی مجموعه‌های فوق می‌باشد که با تأمین آب مناطق محروم محقق خواهد شد.

آب برای دوستی

شرکت تعاونی آبرسانی فلات مرکزی پارس در نظر دارد با به کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه‌های نمک زدایی، تصفیه آب و انرژی‌های پاک و... در راستای رشد و توسعه پایدار آب فلات مرکزی ایران با حفظ محیط زیست اقدام نماید.

_

آخرین اخبار

 

_

حامیان پروژه