تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس

شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس با همت جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور تامین آب شرب و صنعت فلات مرکزی از دریای آزاد در قالب تعاونی تولیدی – توزیعی فرا استانی در تابستان سال ۱۳۹۷ تاسیس گردید. این تعاونی در نظر دارد با بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا در حوزه های نمک زدایی، تصفیه آب و انرژی های پاک و … در راستای رشد و توسعه پایدار آب فلات مرکزی ایران با حفظ محیط زیست اقدام نماید.

حامیان پروژه