آب برای دوستی
اطلاعات بیشتر
شیرین سازی آب دریای آزاد
اطلاعات بیشتر
Previous
Next

آب برای دوستی

شیرین سازی آب دریای آزاد

آب شیرین

انتقال آب شیرین به فلات مرکزی

انتقال آب

رسالت اجتماعی

سخن مدیرعامل

همگان نیک می‌دانیم دسترسی به آب سالم و کافی برای مصارف مختلف از شرب تا صنعت و کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی کشور، خشکسالی های متمادی، مصرف بی رویه و عدم مدیریت برداشت از سفره‌های زیر زمینی با بحران مواجه شده است به نحوی که در آینده‌ای نه چندان دور جنگ بین کشورها، جنگ آب خواهد بود.

با توجه به پراکندگی نقشه بارندگی کشور از یک طرف و از طرف دیگر رشد و توسعه صنعتی و معدنی فلات مرکزی ایران، کم آبی و بحران آبی در فلات مرکزی بسیار مشهود است. در دنیای امروز و مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از متداول ترین روش های تامین آب، شیرین سازی آب دریا و انتقال آن می باشد. در این راستا جمعی از کارآفرینان با حمایت و همراهی هلدینگ های بزرگ اقتصادی استان یزد با هدف شیرین سازی آب دریای عمان و انتقال آن به فلات مرکزی ایران اقدام به تشکیل شرکت تعاونی تولیدی – توزیعی آبرسانی فلات مرکزی پارس در قالب تعاونی فرا استانی نموده اند. این اقدام بخشی از رسالت اجتماعی مجموعه های فوق می باشد که با تامین آب مناطق محروم محقق خواهد شد.

حامیان پروژه