رسالت اجتماعی

احداث مدرسه در چابهار

شرکت آب شیرین کن مکران پارس در راستای انجام رسالت اجتماعی خود با حمایت مالی بنیاد خیریه احرامیان اقدام به ساخت مدرسه در روستای رمین نموده اند ... ادامه مطلب