نام: مهدیه امراللهی 

سمت: کارشناس فضای مجازی

تحصیلات: مدیریت بازرگانی 

ایمیل: mhdiemrll@gmail.com

شماره تماس:03536332307