_

شرکت ما

 

شرکت تعاونی آب‌رسانی فلات مرکزی پارس
آب و مدیریت آن در کشور در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی است، معضلی که پتانسیل زایش تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای دارد. بنابر این برای مقابله با چنین شرایطی باید یک عزم ملی شکل بگیرد تا بتوان در پرتو سیاست‌گذاری‌های اصولی این مقوله را کنترل و مدیریت کرد. با توجه به این نکته بر هیچ اقتصاددان و ناظر اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد دولتی نمی‌تواند اهداف این پروژه زیرساختی را محقق سازد. نقش تعاونی بسیار مهم تلقی می‌گردد. رشد اقتصادی، فقر زدایی اشتغال مولد یکپارچگی اجتماعی تقویت کارافرینی و تجمیع و تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان بخشی از اهداف شکل‌گیری بخش تعاون است که در قوانین مربوط به شکل‌گیری این بخش مورد تأیید قرار گرفته است. با همت جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور تأمین آب شرب و صنعت فلات مرکزی از دریای آزاد در قالب تعاونی تولیدی – توزیعی فرا استانی در تابستان سال ۱۳۹۷ تأسیس گردید. این تعاونی قصد دارد به منظور حفظ محیط زیست بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از منابع پاک (تجدید‌پذیر) تأمین نماید. شرکت تعاونی آب‌رسانی فلات مرکزی پارس در نظر دارد با بکارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه‌های نمک زدایی، تصفیه آب و انرژی‌های پاک و … در راستای رشد و توسعه پایدار آب فلات مرکزی ایران با حفظ محیط زیست و تأمین آب مناطق محروم محقق خواهد شد.