یخ دریای قطب جنوب به پایین‌ترین سطح رسید

 قطب جنوب امسال از زمان شروع اندازه‌گیری‌ها رکورد هشداردهنده‌ای را برای کمترین میزان یخ دریا در چهار ...

ادامه خواندن