شهرستان کنارک شدیدترین بارش سال 1400 را ثبت کرد

کنارک لحظاتی پیش با دریافت لحظه‌ای ۱۰۰ میلیمتر باران در مدت زمان ۳۰ دقیقه، یکی از شدیدترین ...

ادامه خواندن