سخنرانی David Attenborough در کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو

تغییرات اقلیمی شامل هر گونه دگرگونی در اقلیم است که طولانی تر از رخدادهای منفرد آب و ...

ادامه خواندن