کاهش ده درجه‌ای دما در آخرین هفته ماه اسفند

سازمان هواشناسی نسبت به نفوذ توده هوای سرد، تشدید فعالیت سامانه بارشی، وزش باد شدید تا خیلی ...

ادامه خواندن