واترپاد، سامانه نمک زدای خورشیدی

واترپاد (Water Pod) به عنوان یک سامانه نمک‌زدایی خورشیدی خودتمیز شونده عمل می کند که آب دریا ...

ادامه خواندن