زمین، یک ساعت خاموش می شود

هر ساله در آخرین شنبه ماه مارس، میلیون‌ها نفر در سراسر کره زمین چراغ‌های منازل‌شان و همه ...

ادامه خواندن