وضعیت بحرانی سکوهای یخی سرزمین جنوبی

مرکز پروازهای فضایی گادرد ناسا اخیرا تصاویری از شکافته شدن سکوهای یخی سرزمین جنوبی منتشر کرده است. ...

ادامه خواندن