طغیان رودخانه‌ های اهواز

بر‌ اثر بارندگی‌‌های شدید در اندیکا‌، رودخانه فصلی دره‌شیرون در ‌شهرستان اندیکا طغیان کرد که این طغیان ...

ادامه خواندن