سونامی چگونه اتفاق می‌افتد؟

سونامی امواج بسیار بزرگ و قدرتمند آب است که در پی رانش صفحات پوسته‌ زمین بر اثر ...

ادامه خواندن