سوء مدیریت آب در کشور وجود دارد

مدیرکل دفتر آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخلاف ادعاهایی که درباره مصرف آب ...

ادامه خواندن