هواشناسی: احتمال سقوط بهمن و مسدود شدن مسیرهای روستایی

سازمان هواشناسی از تشدید سامانه بارشی و احتمال سقوط بهمن، احتمال بسته شدن راه های روستایی و ...

ادامه خواندن