رهاسازی آب از سد مهاباد آغاز شد

مدیر امور آب مهاباد گفت: هم اکنون حجم مخزن سد مهاباد به بیش از ۱۷۲ میلیون مترمکعب ...

ادامه خواندن