شرایط سدهای خوزستان هنوز مساعد نیست!

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به پیش‌بینی بارندگی کمتر از نرمال در بهمن‌ماه گفت: در بارش بسیار ...

ادامه خواندن