کاهش 36 درصدی میزان ورودی سدهای تهران

برای کنترل جریان آب سطحی و تأمین بخشی از آب شرب شهری و نیز کشاورزی، سدهای متعددی ...

ادامه خواندن