ظرفیت سدهای کشور کاهش یافت

 جدیدترین گزارش از حجم آب موجود در سدهای کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری ...

ادامه خواندن