دی ماه پر بارش برای استان‌های جنوبی

رییس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی: دی ماه ۱۴۰۰ ماه بسیار خوبی از نظر بارش ...

ادامه خواندن