وضعیت بحرانی سد‌های استان فارس

فارس براساس آخرین گزارش‌های آماری، کل حجم آب موجود در مخازن سدهای استان فارس، حدود ۱۴۸۰ میلیون ...

ادامه خواندن