آیا توربین بادی می‌تواند به جان بخشیدن آب‌های گرم کمک کند؟

توربین بادی یا بادگرد به توربینی گفته می‌شود که برای تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی یا الکتریکی به کار می‌رود که توان بادی نام دارد ...

ادامه خواندن