کاهش۱۷ درصدی حجم آب سدها در کشور

با سپری شدن ۱۷۱ روز از سال آبی تا ۲۱ اسفندماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) مجموع حجم ذخایر ...

ادامه خواندن