الهه آب ایران باستان، آناهیتا

ایرانیان باستان آب جاری را مقدس می شمردند و به هیچ وجه آن را نمی آلودند و ...

ادامه خواندن