هدررفت ۳۰ درصدی آب در شبکه آبرسانی کشور

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: از آنجایی که نزدیک به ۳۰ درصد ...

ادامه خواندن