خانه / بلاگ / کارآفرینی اجتماعی نوین تهدید بزرگ نقدینگی را به فرصت تبدیل میکند

عضو اتاق تعاون ایران کار آفرینی اجتماعی نوین را پایه و زیر بنای قانون تعاون دانست.

رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارسبا اشاره به قانون تعاون بیان داشت: «نیاکان ما در یزد در زمان تاسیس قنات، از حکومت وام نمی‌گرفتند بلکه عده‌ای به‌عنوان افراد معتمد در آن پروژه‌ها حضور پیدا می‌کردند و مردم به دلیل اعتمادی که به این افراد داشتند، پول خود را وارد پروژه می‌کردند. به‌مرور که بانک‌ها شکل گرفتند و سود ماهیانه پرداخت کردند مردم کمتر تمایل به سرمایه گذاری در پروژه ها جهت دریافت سود آنی پیدا کردند و ترجیح می دادند به جای آینده مداری، آینده خوری کنند. ما به این فکر بودیم که چگونه این فرهنگ تغییرکرده را بازگردانیم و به‌جای اینکه برای یک پروژه از وام و یا سرمایه‌گذار خارجی استفاده کنیم، از خود مردم در پیشبرد آن کمک بگیریم. بدین منظور قوانین و مسائل زیادی را بررسی کردیم و به قانون تعاون رسیدیم.»

محمدرضا رضایی‌نژاد در تشریح قانون تعاون گفت: «ما از ماده قانونی که در قانون تعاون وجود دارد و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه ها می‌توانند تا ۵۱ درصد سهامدار عضو و حداکثر ۴۹ درصد سهامدار غیر عضو داشته باشند و سهامدار غیر عضو حداکثر می‌تواند ۳۰ درصد حق رای داشته باشد، استفاده کردیم چراکه این قانون مشکل ما را در تغییر این فرهنگ ایجاد شده حل می‌کرد. درنتیجه ما این مدل را جهت آبرسانی به فلات مرکزی ایران در قالب تعاونی تولیدی – توزیعی فرا استانی پیاده کردیم و بزرگ‌ترین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مطرح کشوری و چندین شرکت که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند به عنوان سهامدار عضو انتخاب شدند که نقش معتمد را در این ساختار ایفا می کنند.

عضو اتاق تعاون ایران کار آفرینی اجتماعی نوین را پایه و زیر بنای قانون تعاون دانست. رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارسبا اشاره به قانون تعاون بیان داشت: «نیاکان ما در یزد در زمان تاسیس قنات، از حکومت وام نمی‌گرفتند بلکه عده‌ای به‌عنوان افراد معتمد در آن پروژه‌ها حضور پیدا می‌کردند و مردم به دلیل اعتمادی که به این افراد داشتند، پول خود را وارد پروژه می‌کردند. به‌مرور که بانک‌ها شکل گرفتند و سود ماهیانه پرداخت کردند مردم کمتر تمایل به سرمایه گذاری در پروژه ها جهت دریافت سود آنی پیدا کردند و ترجیح می دادند به جای آینده مداری، آینده خوری کنند. ما به این فکر بودیم که چگونه این فرهنگ تغییرکرده را بازگردانیم و به‌جای اینکه برای یک پروژه از وام و یا سرمایه‌گذار خارجی استفاده کنیم، از خود مردم در پیشبرد آن کمک بگیریم. بدین منظور قوانین و مسائل زیادی را بررسی کردیم و به قانون تعاون رسیدیم.» محمدرضا رضایی‌نژاد در تشریح قانون تعاون گفت: «ما از ماده قانونی که در قانون تعاون وجود دارد و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه ها می‌توانند تا ۵۱ درصد سهامدار عضو و حداکثر ۴۹ درصد سهامدار غیر عضو داشته باشند و سهامدار غیر عضو حداکثر می‌تواند ۳۰ درصد حق رای داشته باشد، استفاده کردیم چراکه این قانون مشکل ما را در تغییر این فرهنگ ایجاد شده حل می‌کرد. درنتیجه ما این مدل را جهت آبرسانی به فلات مرکزی ایران در قالب تعاونی تولیدی – توزیعی فرا استانی پیاده کردیم و بزرگ‌ترین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مطرح کشوری و چندین شرکت که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند به عنوان سهامدار عضو انتخاب شدند که نقش معتمد را در این ساختار ایفا می کنند. رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آب‌رسانی فلات مرکزی پارس با اشاره به اینکه شرکت تعاونی آب‌رسانی فلات مرکزی پارس به‌منظور تامین آب شرب و صنعت فلات مرکزی تاسیس شده است، درباره فرصت‌ها و تهدیدهای موجود اظهار داشت: «ما آب‌رسانی به فلات مرکزی را در دستور کار خود داریم ولی در این راه فرصت‌ها و تهدیدهایی نیز وجود دارد. برای مثال اگر ما فقط بخواهیم آب را به یک نقطه برسانیم، مشکلاتی در مسیر ایجاد می گردد و برای رفع آن باید همه افراد و شهرهای در طول مسیر در این پروژه شرکت داشته باشند. مدل اقتصادی این تعاونی شیرین سازی و انتقال آب به روش حقابه سهامداران است که امکان انتقال، بهره‌برداری یا فروش حقابه برای سهام‌داران در مسیر انتقال و کل کشور فراهم می گردد و باید واقعیت‌ها را قبول کنیم که هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نیست؛ درنتیجه بهترین روش این است که خود مردم در منفعت و سودآوری این پروژه‌ها شریک باشند.» رضایی نژاد با مقایسه‌ای بین بازار پول، بازار سرمایه و بازار تعاون ادامه داد: «در بازار پول، بانک ها با حمایت بانک مرکزی پول سپرده‌گذار را با سود ضمانت می‌کنند، در بازار سرمایه این اتفاق نمی‌افتد و کسی که سهام خریداری می‌کند، هیچ تضمینی برای اصل و مبلغ ارزش‌افزوده آن ندارد ولی در بازار تعاون که ترکیبی از این دو است؛ می‌توان ارزش آتی سهام سهامدار غیرعضو را توسط اعتبار سهامدار عضو تضمین نمود.» رضایی نژاد وجود حجم زیاد نقدینگی در کشور را تهدید جدی دانست و افزود: “اگر بتوانیم این نقدینگی را در قالب تعاونی درگیر کنیم، می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از این روش می‌توان این حجم از نقدینگی موجود در کشور را از سیال بودن خارج کرد.” مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان همچنین به تعریف‌ها و عبارت‌های مختلفی که در دنیا وجود دارد نیز اشاره کرد و درباره هرکدام توضیح داد: «کارآفرین اقتصادی برای منفعت کار می‌کند. حالت نوین آن می‌شود «کارآفرین اقتصادی نوین» که علاوه بر اینکه منفعت می‌خواهد، فعالیت‌های اجتماعی نیز انجام می‌دهد. «کارآفرین اجتماعی» فقط برای اینکه کار خیر انجام داده باشد فعالیت می کند که این موضوع نمی‌تواند پایدار باشد؛ اما کارآفرین اجتماعی نوین، کار اقتصادی را برای جمع انجام می‌دهد که در دنیا نیز بسیار درباره آن صحبت می‌شود و پایه قانون تعاونی نیز بر پایه کارآفرینی اجتماعی نوین است.» رضایی نژاد بیان داشت: من بر این عقیده هستم که بهترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی این است که به خودمان تکیه کنیم و با اعتماد به سرمایه های نمادین وتضمین آنها به سرمایه های خرد با مدل تعاون، فعالیت کنیم. وی در پایان اظهار امیدواری کرد پروژه شیرین سازی آب بتواند منشأ خیر باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آب‌رسانی فلات مرکزی پارس با اشاره به اینکه شرکت تعاونی آب‌رسانی فلات مرکزی پارس به‌منظور تامین آب شرب و صنعت فلات مرکزی تاسیس شده است، درباره فرصت‌ها و تهدیدهای موجود اظهار داشت: «ما آب‌رسانی به فلات مرکزی را در دستور کار خود داریم ولی در این راه فرصت‌ها و تهدیدهایی نیز وجود دارد. برای مثال اگر ما فقط بخواهیم آب را به یک نقطه برسانیم، مشکلاتی در مسیر ایجاد می گردد و برای رفع آن باید همه افراد و شهرهای در طول مسیر در این پروژه شرکت داشته باشند. مدل اقتصادی این تعاونی شیرین سازی و انتقال آب به روش حقابه سهامداران است که امکان انتقال، بهره‌برداری یا فروش حقابه برای سهام‌داران در مسیر انتقال و کل کشور فراهم می گردد و باید واقعیت‌ها را قبول کنیم که هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نیست؛ درنتیجه بهترین روش این است که خود مردم در منفعت و سودآوری این پروژه‌ها شریک باشند.»

رضایی نژاد با مقایسه‌ای بین بازار پول، بازار سرمایه و بازار تعاون ادامه داد: «در بازار پول، بانک ها با حمایت بانک مرکزی پول سپرده‌گذار را با سود ضمانت می‌کنند، در بازار سرمایه این اتفاق نمی‌افتد و کسی که سهام خریداری می‌کند، هیچ تضمینی برای اصل و مبلغ ارزش‌افزوده آن ندارد ولی در بازار تعاون که ترکیبی از این دو است؛ می‌توان ارزش آتی سهام سهامدار غیرعضو را توسط اعتبار سهامدار عضو تضمین نمود.»

رضایی نژاد وجود حجم زیاد نقدینگی در کشور را تهدید جدی دانست و افزود: “اگر بتوانیم این نقدینگی را در قالب تعاونی درگیر کنیم، می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از این روش می‌توان این حجم از نقدینگی موجود در کشور را از سیال بودن خارج کرد.”

مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان همچنین به تعریف‌ها و عبارت‌های مختلفی که در دنیا وجود دارد نیز اشاره کرد و درباره هرکدام توضیح داد: «کارآفرین اقتصادی برای منفعت کار می‌کند. حالت نوین آن می‌شود «کارآفرین اقتصادی نوین» که علاوه بر اینکه منفعت می‌خواهد، فعالیت‌های اجتماعی نیز انجام می‌دهد. «کارآفرین اجتماعی» فقط برای اینکه کار خیر انجام داده باشد فعالیت می کند که این موضوع نمی‌تواند پایدار باشد؛ اما کارآفرین اجتماعی نوین، کار اقتصادی را برای جمع انجام می‌دهد که در دنیا نیز بسیار درباره آن صحبت می‌شود و پایه قانون تعاونی نیز بر پایه کارآف

رینی اجتماعی نوین است.»

رضایی نژاد بیان داشت: من بر این عقیده هستم که بهترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی این است که به خودمان تکیه کنیم و با اعتماد به سرمایه های نمادین وتضمین آنها به سرمایه های خرد با مدل تعاون، فعالیت کنیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد پروژه شیرین سازی آب بتواند منشأ خیر باشد.