خانه / در رسانه‌ها / پیش‌بینی بارش خوب برای حوضه آبریز خلیج‌فارس

بر اساس پیش‌بینی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بالاترین میزان بارش هفته آینده در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به وقوع خواهد پیوست.

وضعیت بارش پیش‌بینی‌شده برای دریای خزر تا 29 بهمن ماه 1400 با بیشینه 41 میلی‌متر و متوسط بارش 4 میلی‌متری بالاترین میزان بارشی است که این هفته در حوضه‌های 6 گانه اصلی کشور به وقوع خواهد پیوست.

بعد از آن برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان بیشینه بارش 40 میلی‌متری با متوسط بارش 4 میلی‌متری پیش‌بینی شده و فلات مرکزی ایران هم بیشینه 35 میلی‌متری و متوسط 4 میلی‌متری را خواهد داشت.

در این مدت، قره‌قوم بیشینه 10 میلی‌متری بارش را تجربه کرده و دریاچه ارومیه هم بیشینه بارش 3 میلی‌متری با متوسط صفر میلی‌متری را تجربه خواهد کرد. مرزی شرق با بیشینه 12 میلی‌متر خواهد بود که متوسط بارش آن نیز یک میلی‌متر است.

اکثر حوضه‌های آبریز درصدی بارش دریافت می‌کنند

بنابر این گزارش، در این هفته که منتهی به 29 بهمن ماه 1400 است هیچ کدام از حوضه‌های آبریز درجه دو و سه کشور بدون باران نیستند و همه درصدی بارش دریافت می‌کنند.

در هفته منتهی به 6 اسفند ماه نیز وضعیت بارش‌ها نسبت به هفته منتهی به 29 بهمن کمی تغییر دارد، به گونه‌ای که حداکثر بارش پیش‌بینی‌شده برای آن در خلیج‌فارس و دریای عمان خواهد بود، آن هم با بیشینه 92 میلی‌متری که متوسط بارش آن نیز 2 میلی‌متر است.

در این مدت، مقام دوم پر بارش‌ترین حوضه آبریز کشور در اختیار دریاچه ارومیه با بیشینه 84 میلی‌متری و متوسط 15 میلی‌متر خواهد بود، پس از آن دریای خزر با بیشینه 60 میلی‌متری و متوسط 13 میلی‌متر قرار خواهد داشت.

حوضه آبریز قره‌قوم هم در هفته منتهی به 6 اسفندماه بیشینه بارش 7 میلی‌متری و متوسط بارش صفر میلی‌متری و پس از آن حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه 5 میلی‌متری قرار دارد.
در هفته منتهی به 6 اسفند ماه حوضه آبریز فلات مرکزی  بیشینه بارش به میزان 34 میلی‌متر و متوسط صفرمیلی‌متری را خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید، پنج حوضه آبریز درجه دو کشور در هفته منتهی به 6 اسفند ماه هیچ میزان بارشی را دریافت نخواهند کرد.

منبع: تسنیم