خانه / در رسانه‌ها / میزان بارش در مناطق ۳ گانه ایران چقدر است؟

گزارش رسمی بیانگر آن است که در نواحی با آب و هوای خزری، بالاترین میزان بارش در ایران با حدود ۲۰۰۰ میلی‌متر ثبت شده است.

 مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی وضعیت جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور پرداخته که بخشی از آن به موضوع تقسیمات کشوری و بارندگی در سه نوع منطقه آب و هوایی اختصاص دارد.

براساس این گزارش، نواحی با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های داخلی و کناره‌های جنوبی ایران را در بر می‌گیرد و دارای دوره گرمای خشک طولانی و گاه تا بیش از هفت ماه است که میزان بارش سالانه در این مناطق بین ۳۰ تا ۲۵۰ میلی‌لیتر ثبت شده است.

در آب و هوای کوهستانی که به دو بخش سرد کوهستانی و معتدل تقسیم شده نیز ، نواحی با آب و هوای سرد کوهستانی حدود ۴۰ هزار کیلومتر مربع از سرزمین ایران را که در ارتفاعات و قله‌های بلند قرار دارد در بر می‌گیرد. میزان بارش سالانه دراین نواحی بیش از ۵۰۰ میلی‌متر در سال متغیر است.

همچنین در آب و هوای معتدل کوهستانی که حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت ایران دارای این نوع آب و هوا است ، میزان بارش سالانه  بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر متغیر گزارش شده است.

اما در رابطه با آب و هوای خزری که در ناحیه باریک و کم‌وسعتی میان دریای خزر و رشته کوه البرز جای دارد و بارش سالانه بین ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر متغیر بوده و بیشترین میزان بین سایر نواحی را داراست.

براساس اعلام مرکز آمار ایران اندازه‌های مشخصه جوی در ایران از سال ۱۳۲۰ آغاز شده است.

منبع: ایسنا