خانه / بلاگ / آب برای دوستی
دکتر حسینی مدیر عامل شرکت تعاونی پارس

شرکت تعاونی آبرسانی فلات مرکزی پارس

آب و مدیریت آن در کشور در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی است، معضلی که پتانسیل زایش تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای دارد. بنابر این برای مقابله با چنین شرایطی باید یک عزم ملی شکل بگیرد تا بتوان در پرتو سیاست گذاری‌های اصولی این مقوله را کنترل و مدیریت کرد. با توجه به این نکته بر هیچ اقتصاددان و ناظر اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد دولتی نمی تواند اهداف این پروژه زیرساختی را محقق سازد. نقش تعاونی بسیار مهم تلقی می گردد. رشد اقتصادی، فقر زدایی اشتغال مولد یکپارچگی اجتماعی تقویت کارافرینی و تجمیع و تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان بخشی از اهداف شکل گیری بخش تعاون است که در قوانین مربوط به شکل گیری این بخش مورد تایید قرار گرفته است. با همت جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور تامین آب شرب و صنعت فلات مرکزی از دریای آزاد در قالب تعاونی تولیدی – توزیعی فرا استانی در تابستان سال 1397 تاسیس گردید مدل اقتصادی این تعاون شیرین سازی و انتقال آب به روش حقابه سهامداران می ‌باشد که امکان انتقال، بهره برداری و یا فروش حقابه برای سهامدارن  فراهم می‌باشد.

تعاونی آبرسانی پارس قصد دارد با شیرین سازی و فروش آب در مبدا و در نهایت انتقال آب پاسخگوی نیاز آبی شرب، صنعت و یا کشاورزی مدرن باشد. با بهره برداری از فاز اول طرح با ظرفیت تولید حدود صد میلیون متر مکعب در سال، آب شیرین در اختیار و دسترس استان‌ها و شهر‌های در طول مسیر فلات مرکزی قرار خواهند گرفت نظر به  اهمیت مقوله استفاده از انرژی‌های پاک این شرکت قصد دارد بخش زیادی از انرژی مورد نیاز خود را در این طرح از منابع پاک تامین نماید.

تامین آب شرب و صنعت فلات مرکزی ایران از دریا آزاد با احداث پیشرفته ترین واحد‌های آب شیرین کن و بهره مندی از انرژی های پاک

شرکت تعاونی آبرسانی پارس در نظر دارد با به کار گیری تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه های نمک زدایی، تصفیه آب، و انرژی‌های روز دنیا در حوزه‌های نمک ‌زدایی، تصفیه آب و انرژی های پاک و …. در راستای رشد و توسعه پایدار آب فلات مرکزی ایران با حفظ محیط زیست اقدام نماید.

جناب آقای دکتر حسینی عزآبادی
مدیر عامل شرکت تعاونی آبرسانی پارس