خانه / در رسانه‌ها / ظرفیت سدهای کشور کاهش یافت

 جدیدترین گزارش از حجم آب موجود در سدهای کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا امروز فقط ۵۲ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پُر است که با توجه به پیش‌بینی افزایش دمای هوا در هفته آینده ضرورت صرفه جویی دو برابر می‌شود.

 «اشکان فرخ نیا» مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو معتقد است: کسری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی کشور شاهدیم و این کسری سال به سال هم بویژه در مناطق مرکزی، خشک و نیمه خشک بیشتر می‌شود.

اکنون و براساس جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران از ظرفیت ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعبی حجم سدهای کشور، تنها ۵۲ درصد پُر از آب است.

امسال و از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۰) تا ۶ اردیبهشت حجم آب موجود در مخازن سدهای کشوربه ۲۶ میلیارد و ۴۶ میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با ۲۹ میلیارد و ۶۱ میلیون متر مکعب سال آبی پارسال (ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰) ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

میزان آب ورودی به سدهای کشور هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۶ اردیبهشت ماه، ۲۱ میلیارد و ۹۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با ۲۲ میلیارد و ۴۴ میلیون مترمکعب سال آبی گذشته، ۲ درصد کاهش یافته است.

کل خروجی آب از مخازن سدهای کشور هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۶ اردیبهشت ماه امسال درحالی رقم ۱۴ میلیارد و ۷۶ میلیون متر مکعب شده که این رقم در سال آبی گذشته ۲۰ میلیارد و ۱۷ میلیون متر مکعب بوده که نشان از کاهش ۲۷ درصدی دارد.

سدهای استقلال، شمیل و نیان در استان هرمزگان تنها سدهایی هستند که افزایش بیش از ۷۵ درصدی داشته‌اند.

سد استقلال ۲۱۵ میلیون متر مکعب از ابتدای سال آبی جاری تا ۶ اردیبهشت ماه آب دارد که در مقایسه با سال آبی پارسال رشد ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین سد شمیل و نیان نیز از ابتدای سال آبی جاری تا امروز ۶۷ میلیون متر مکعب آب دریافت کرده‌اند که در مقایسه با سال آبی گذشته رشد ۳۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

فرخ نیا معتقد است: به لحاظ بارشی وضعیت بهتری نسبت به پارسال داریم، ولی نسبت به شرایط متوسط و معمول کشور بازهم کاهش داریم و اثر تجمعی اینکه ما از پارسال هم کمبود شدید داشتیم باعث می‌شود که شرایط نامناسب‌تری حتی نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

منبع: ایرنا