خانه / بلاگ / طرح سوال نماینده مجلس از وزیر نیرو

طرح سوال نماینده مجلس از دکتر اردکانیان وزیر نیرو در خصوص مشکلات آب جنوب بلوچستان
معین الدین سعیدی در این جلسه به مشکلات و بحران دسترسی آب در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. وی با بیان اینکه در برخی از مناطق 81% از مردم به آب تصفیه شده دسترسی ندارند و زنان و کودکان در صف های طویل دسترسی به آب مشاهده می شوند خواستار توجه بیشتر به مشکلات آب این حوزه ها شد.
وی افزود قدم های مثبتی در این مناطق برداشته شده است اما هنوز بخش بسیار زیادی از مشکلات دسترسی به آب این منطقه حل نشده است. در ادامه به مشکل دسترسی بندر بزرگ چابهار به آب اشاره شد که هر هفته آب به صورت آب انبار ذخیره شده و به صورت غیربهداشتی در طول زمان مورد استفاده قرار می گیرد. شهرهای قصرقند، نیکشهر و کنارک وضعیت به مراتب بحرانی تر از این است و در برخی روستاهای نوارساحلی یک متر لوله گذاری آب نیز انجام نشده است.

نماینده مردم چابهار، کنارک ، نیکشهر ، قصر قند و دشتیاری در ادامه افزود:”ماده 36 برنامه ششم توسعه مشخصا تاکید دارد که حداقل 30 درصد از آب آشامیدنی مناطق باید تا پایان اجرای طرح تامین شود. وزارت نیرو موظف است تمهیدات لازم را برای تامین و طراحی حداقل معادل 70 درصد آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس تامین از طریق خرید تضمینی تامین نماید.”