خانه / آب‌ شیرین / رشد بیش از ۶ درصدی بارش‌ها در زمستان نسبت به دوره بلندمدت

 میزان درصدی بارش کشور از ابتدای فصل زمستان تا ۲۸ بهمن‌ماه، رشد ۶.۱ درصدی نسبت به دوره بلندمدت نشان می‌دهد.

 وضعیت بارش‌های کشور در پاییز چندان مطلوب نبود و میزان بارش‌ها در این فصل بیانگر آن است که پاییز سال جاری آن‌چنان‌که پیشتر سازمان هواشناسی اعلام کرده بود، یکی از خشک‌ترین فصل‌های نیم قرن اخیر بود.
اما وضعیت در زمستان امسال کمی بهتر شده است و بارش‌های به نسبت خوبی در کشور داشته ایم. چنان‌که گزارش تازه مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی بیانگر آن است که بارش های فصل پاییز با رشد ۶.۱ درصدی نسبت به دوره بلندمدت همراه شده است.

از ابتدای فصل زمستان تا ۲۸ بهمن ماه ۷۳ میلیمتر بارش در کشور رخ داده و این درحالی است که میزان بارش اتفاق افتاده در دوره بلندمدت ۶۸.۸ میلیمتر بوده که رشد را نشان می‌دهد.

میزان درصد بارش  در سال جاری

در عین حال از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۰) تا ۲۸ بهمن ماه مجموع بارش های کل کشور به عدد ۱۱۲.۸ میلیمتر رسیده که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۱۳۰.۴ میلیمتربارش داشته ایم، کاهش ۱۳.۵ میلیمتری داشته است.

همچنین میزان بارش اتفاق افتاده در کشور از ابتدای بهمن‌ماه تا روز بیست و هشتم ۱۴.۷ میلیمتر بوده که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۳۵.۹ میلیمتر بارش رخ داده بود، کاهش ۵۹.۱ درصدی را نشان می دهد.

این موضوع نشان از آن دارد که فقط در دی ماه کمی وضعیت بارشی کشور نسبت به دوره بلندمدت بهتر بوده است، اما در مجموع هنوز وضعیت امیدوارکننده‌ای از نظر میزان بارش ها متصور نیست.

هفت روز منتهی به ۲۸ بهمن ماه هم فقط در کشور ۳.۸ میلیمتر بارش ثبت شده که در مقایسه با دوره بلندمدت با بارش ۸.۴ میلیمتری، کاهش ۵۴.۶ میلیمتری را نشان می دهد.

این وضعیت بیانگر آن است که باوجود بارش های به نسبت خوب، هنوز وضعیت بارشی چندان تاثیری در آب‌سالی نداشته اند.

منبع: ایرنا