خانه / بلاگ / راه اندازی 19 مجموعه آب شیرین کن در مصر

قاهره: شهریور 1399. 19 مجموعه‌ی آب شیرین کن با مجموع تولید 550000 متر مکعب در روز در طی 18 ماه افتتاح و شروع به کار می‌کنند.
این پروژه به منظور افزایش منابع آبی مصر و ایمن سازی آب برای آبیاری راه اندازی شده است. ارزش استراتژی که از سال 2020 شروع شده است 435 میلیارد دلار است و پیش بینی می شود که تا سال 2050 تکمیل شود.

مصر در نظر دارد که 65 مرکز آب شیرین کن در 6 نقطه از کشور که شامل مرسی مطروح، شبه جزیره سینای شمالی، سوئز، اسلامیه ،شبه جزیره سینای جنوبی و بحرالاحمر است راه اندازی کند. تولید روزانه‌ی این مجموعه‌ها 750000 متر مکعب است.
طبق برنامه ریزی انجام شده مرسی مطروح محل 14 کارخانه‌ی آب شیرین کن با ظرفیت روزانه‌ی 250000 متر مکعب است و پیش بینی می شود بحرالاحمر شامل 18 کارخانه با ظرفیت 109000 مترمکعب در روز باشد. سینای شمالی و جنوبی به ترتیب محل 21 و 9 کارخانه خواهند بود که ظرفیت آنها در روز برابر با 20000 و 75000 متر مکعب خواهد بود. در اسلامیه یک کارخانه و 2 کارخانه در سوئز مستقر خواهند بود.

دولت به منظور ساخت 4 مجموعه‌ی آب شیرین کن در منطقه‌ی الحمام و 3 مجموعه‌ی دیگر در شهرهای سفاجا، قصیر و مرسی علم استان بحرالاحمر در حال همکاری با بخش خصوصی است.
بنا بر گفته‌ی معاون وزیر عمران و شهرسازی مصر سید اسماعیل 135 میلیارد دلار به منظور ساخت مجموعه‌های آب شیرین کن و 300میلیارد دلار برای پروژه‌های تسویه آب تخصیص داده شده است. این برنامه در طول 6 فاز تکمیل خواهد شد و مدت زمان هر فاز 5 سال خواهد بود.
بنا بر خبرگزاری های رسمی 223 مجموعه‌ی تسویه‌ی فاضلاب در کشور مصر به منظور اطمینان از مصرف بهینه‌ی منابع آبی ساخته خواهد شد. هم‌چنین تعداد زیادی پروژه‌‌ی ذخیره‌ی آب باران در حال مطالعه و پیاده سازی می‌باشد.
تا کنون 1131پروژه‌ی جدید آب آشامیدنی و تسویه‌ آب با ارزش 13.6 میلیارد دلار درکشور تکمیل شده است. هم چنین مجموعه‌ها و شبکه‌های موجود با هزینه‌ی 8.7 میلیارد دلار بازسازی شده اند.
درصد پوشش شبکه‌ی آب آشامیدنی و شبکه‌ی فاضلاب به ترتیب برابر با 98 درصد و 65 درصد می باشد.

در مجموعه زرد کوه در استان قلیوبیه روزانه بیش از 327,600 متر مکعب وارد شده و بیش از 2.5 میلیارد متر مکعب در آن تولید می‌شود.