خانه / بلاگ / دکتر محمدعلی شهاب عضو هیئت مدیره گروه تعاونی پیشگامان

فرمایش‌های جناب آقای دکتر محمدعلی شهاب عضو هیئت مدیره گروه تعاونی پیشگامان درمورد نحوه چگونگی انتقال آب در گذشته که مقنی ها به وسیه حفر چاه ها و قنات ها آب را به آب انبارها می‌رساندند تا بتوانند در طول سال از آن استفاده کنند اما در این سال ها با حفر چاه های عمیق که طول بعضی از آن ها به بیش از ۲۵۰ متر می رسد سطح آب بشدت پایین آمده با این حال برای حفظ این میراث گرانبها برای نسل آینده وظیفه تک تک یزدی ها در سراسر دنیاست که هرچه در توان دارند از ثروت و قدرت جمع کنند تا با حفظ این میراث شرمسار نسل گذشته و آینده نباشیم.

 

جناب آقای دکتر محمدعلی شهاب عضو هیئت مدیره گروه تعاونی پیشگامان