خانه / بلاگ / دسترسی به آب آشامیدنی سالم جزو حقوق بشری همه افراد است

رئیس دفتر یونیسف در ایران با بیان اینکه پیامدهای آب ناسالم و بهداشت فردی و عمومی ناایمن بر کودکان سرسام‌آور است، گفت: دسترسی به آب آشامیدنی سالم جزو حقوق بشری همه افراد است.

میلیاردها نفر از مردم دسترسی به آب سالم ندارند

از دهه 1990، وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای 2.6 میلیارد نفر بهبود یافته است. اما در سال 2015، 663 میلیون نفر – یک نفر از هر ده نفر- هنوز از منابع آب محافظت نشده آب آشامیدنی را تهیه کرده است. این نابرابری بزرگ در بین کشورها و در داخل کشورها باقی مانده است، تقریبا نیمی از مردم که از آب آشامیدنی ناسالم استفاده می کنند در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند، هشت نفر از هر ده نفر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و شکاف بزرگی بین ثروتمندان و فقیران وجود دارد. در 41 کشور، یک پنجم از مردم آب آشامیدنی خویش را از منبع آبی تامین می‌کنند که در برابر آلودگی محافظت نمی‌شود.

گسترش کرونا و آب ناسالم

مندیپ اوبرایان اضافه کرد: زمانی که کودکان به آب پاک دسترسی ندارند سلامتی، تغذیه، آموزش و دیگر جنبه‌های زندگی آنها دچار تأثیرات منفی می‌شوند. به ویژه، دخترها، زنان و کودکان و افرادی که با معلولیت زندگی می‌کنند بیشتر متأثر می‌شوند.
رئیس دفتر یونیسف در ایران خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه بیماری کرونا توجهات را معطوف به اهمیت نظافت دست‌ها برای جلوگیری از شیوع این بیماری کرده است، اما سه میلیارد نفر در سراسر جهان، شامل صدها میلیون کودک مدرسه‌ای، به تأسیسات شستشوی دست با صابون دسترسی ندارند. مردمی که در مناطق روستایی، محله‌های فقیر شهری، نواحی مستعد بلایا و همچنین کشورهای با درآمد پایین زندگی می‌کنند بیشترین آسیب و تأثیرپذیری را از این وضعیت دارند.

وی افزود: پیامدهای آب ناسالم و بهداشت فردی و عمومی ناایمن بر کودکان می‌تواند سرسام آور باشد. روزانه بیش از ۷۰۰ کودک زیر پنج سال بر اثر ابتلا به بیماری‌های اسهالی ناشی از کمبود خدمات بهداشت فردی و عمومی مناسب جان خود را از دست می‌دهند. در مناطق تحت مناقشه، کودکان تقریبا ۲۰ برابر بیشتر در معرض مرگ ناشی از بیماری اسهالی در مقایسه با مرگ بر اثر خود مناقشه هستند.
اوبرایان ادامه داد: همان‌گونه که می‌دانیم ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و در معرض بحران‌های خطرناک کم‌آبی است. به همین علت، آمادگی و برنامه‌ریزی مرتبط برای پاسخگویی به هر نوع بحران بالقوه آب که می‌تواند زندگی کودکان و خانواده‌های آن‌ها بالاخص آسیب پذیرترین اقشار را تحت تأثیر قرار دهد، اهمیتی حیاتی دارد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت