خانه / بلاگ / حضور جناب مهندس عبدالهی ریاست اتاق بازرگانی تعاون ایران در جلسه هیئت مدیره

      چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی آبرسانی فلات مرکزی پارس در آذرماه ۹۷ با حضور جناب آقای مهندس عبداللهی ریاست اتاق تعاون برگزار گردید. جناب آقای مهندس عبداللهی ضمن ابراز خرسندی از همت و اتحاد یزدی برای رفع مشکل و بحران آبی کشور در قالب شرکت تعاونی، بهره مندی از ظرفیت های بخش تعاون را فرصت خوبی برای اجرای پروژه های زیرساختی کشور برشمردند.
اتاق تعاون ایران از نظر جایگاه قانونی همردیف اتاق بازرگانی و در بعضی موارد اختیارات بالاتری را دارد و می توان از این ظرفیت در راستای تحقق اهداف تعاونی پارس استفاده کرد. اتاق تعاون ایران با تمام توان از این پروژه مهم و زیرساختی کشور حمایت خواهد کرد و در این مسیر شرکت تعاونی پارس می تواند از تمام ظرفیت های قانونی اتاق تعاون استفاده نماید.