خانه / در رسانه‌ها / تکاب پربارش ترین شهر آذربایجان غربی در ۲۴ ساعت گذشته

 رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان تکاب با ۱۸ میلیمتر بارندگی پربارش ترین شهر استان بوده است.

 مهدی صابری افزود: در مدت زمان یاد شده با توجه به فعالیت سامانه بارشی در منطقه بیشترین میزان ارتفاع برف نیز با ۱۰ سانتیمتر در تکاب ثبت شده است.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بارندگی هایی در اغلب نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است که شاهیندژ و ارومیه به ترتیب با پنج و سه میلیمتر بیشترین بارش‌ها را داشتند.

وی با بیان اینکه سامانه پربارش از استان خارج شده است، گفت: ریزش هوای سرد به میزان چهار تا شش درجه سانتی گراد نیز در استان گزارش شده است.

صابری با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان ارومیه دارای نوسان دمایی بین منفی سه و مثبت ۶ درجه سانتی گراد بود، ادامه داد: گرم ترین شهرستان پلدشت با دمای مثبت ۹ درجه سانتی گراد و سردترین چالدران با منفی ۹ درجه سانتی گراد بوده است.

وی گفت: طبق نقشه های هواشناسی تا دو روز آینده جو استان پایدار و بدون پدیده خاص هواشناسی است.

آذربایجان غربی استانی کوهستانی با آب و هوای سرد و سالانه ۴۵۰ میلیمتر بارندگی است.

اداره‌ کل ‌هواشناسی آذربایجان‌غربی دارای ۱۸ ایستگاه هواشناسی اصلی و تکمیلی و بیش از ۱۲۰ ایستگاه باران‌سنجی و اقلیم‌شناسی است که از ایستگاه‌های هواشناسی استان، ۹ ایستگاه اصلی (سینوپتیک) و ۹ ایستگاه هم تکمیلی هستند.

منبع: ایرنا