خانه / در رسانه‌ها / برگزاری مجمع عمومی سالیانه فوق العاده (نوبت اول) به تاریخ 1401/07/21

      مجمع عمومی سالانه شرکت تعاونی آبرسانی پارس با موضوعات

  1. ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط مدیریت محترم عامل و ریاست هیئت مدیره.
  2. ارائه گزارش عملکرد بازرسی قانونی.
  3. تصویب صورت‌های مالی و ترازنامه منتهی به 1400/12/29.
  4. انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل.
  5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج اگهی‌های شرکت.
  6. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه بازرس قانونی شرکت.
  7. تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401.

 مورخ بیست و یکم مهر ماه مطابق با پنج شنبه در محل شرکت تعاونی واقع در یزد بلوار شهید بهشتی ساختمان گروه تعاونی پیشگامان با حظور سهامدارن محترم برگزار گردید.