خانه / بلاگ / افزایش میزان مصرف آب در ایران

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز: اگر ۲۰ سال هم مثل سه سال گذشته بارش داشته باشیم باز هم کسری آبخوان‌ها جبران نمی‌شود چون روز به روز شاهد افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش میزان مصرف آب هستیم.

داوود نجفیان در نشست مطبوعاتی اظهار کرد: ایران در شرایط بحرانی قرار دارد و باید گفت ظرفیت‌های آبی کشور نه تنها مصرف شده بلکه منابع مورد نیاز برای نسل‌های آینده هم پیش خور شده است.

وی ادامه داد: گذشتگان با توجه به شرایط اقلیمی ایران در مصرفِ آب به ویژگی‌های اکولوژیک منطقه خود توجه می کردند ولی حرص و ولع چند دهه گذشته باعث شده ظرفیت آبی نسل‌های بعد هم استفاده شود.

وی توضیح داد: دیگر امروز مجالی برای اجرای پروژه‌های جدیدی مثل احداث سد نمانده و آنچه می‌توان انجام داد این است که اجازه ندهیم ظرفیت آب موجود از این کمتر شود.

با اشاره به اینکه سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب بیلان منفی مصرفِ آب در کشور گزارش شده و این به آن معناست که ما نه تنها بیش از چند برابر سهممان از منابع آبی تجدید پذیر را مصرف کرده‌ایم، بلکه به منابع تجدید ناپذیر نسل‌های آینده نیز دست درازی کرده‌ایم.

ایران از لحاظ مصرف آب در دنیا رتبه اول را دارد

در حالی که سرانه مصرفِ آب در کشورهای توسعه یافته ۷۰ لیتر در شبانه روز است، سرانه مصرفِ آب در ایران به ۲۵۰ لیتر می‌رسد و میزان مصرف در برخی روستاها حتی از مرز ۴۰۰ لیتر هم عبور کرده است.

مردم در کشورهایی که مشکل تامین آب ندارند یک سوم سرانه، آب مصرف می‌کنند و این نشان می‌دهد برنامه‌ها و طرح‌هایی اجرا شده برای فرهنگ سازی برای مدیریت مصرفِ آب در آنها جوابگو بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز اظهار کرد: ایران از لحاظ مصرفِ آب در دنیا رتبه اول را دارد که این میزان مصرف به هیچ وجه با ظرفیت‌های آبی موجود همخوانی ندارد.

هر چند در سه سال گذشته به واسطه بارش‌های خوبی که داشتیم امیدی برای بازگشت قسمتی از آبخوان‌ها ایجاد شد ولی امسال وضعیت بارندگی اصلا رضایت بخش نبود و کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد.

نجفیان افزود: اگر ۲۰ سال هم مثل سه سال گذشته بارش داشته باشیم باز هم کسری آبخوان‌ها جبران نمی‌شود چون روز به روز شاهد افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش میزان مصرف آب هستیم.

اکنون شش درصد مصارف آب کشور در بخش شرب، ۹۰ درصد کشاورزی و مابقی در بخش صنعت مصرف می‌شود  که اگر ۱۰ درصد در مصارف بخش کشاورزی صرفه جویی شود نگرانی تامین  آب شرب از بین می‌رود.

منبع: ایسنا