خانه / بلاگ / افزایش دمای زمین طی یک قرن

به افزایش دمای کره زمین گرمایش زمین گفته می شود. اندازه گیری دمای کره زمین از سال 1850 آغاز شده است که طی یک قرن گذشته دمای زمین حدود 0.8 درجه گرمتر شده است.

می توان دلایل گرم شدن کره زمین را به شرح ذیل عنوان کرد:

  • اثر گلخانه ای: مطالعات نشان می دهد افزایش دمای زمین ارتباط مستقیم با گازهای گلخانه ای دارد. با افزایش این گازها شاهد افزایش دمای کره زمین هستیم. گازهای گلخانه ای در جو زمین به انعکاس نور و حرارت اجازه خروج از جو را نداده و باعث گرم شدن کره زمین می شوند.
  • آتش سوزی جنگل‌ها: آتش سوزی جنگل‌ها نیز یکی از دلایل افزایش دما می باشد. درختان دی اکسید کربن جذب می کنند. با آتش سوزی و نابودی جنگل‌ها و درختان این گاز آزاد می شود.
  • فوران آتشفشان: یکی از علت‌های طبیعی گرمایش زمین، فوران آتشفشان ها است.
  • دامداری: دامداری صنعتی طی گزارش فائو، حتی بیشتر از حمل و نقل و وسایل نقلیه باعث تولید دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای می شود.

    افزایش دمای بی سابقه در سال 2016 میلادی

کشورهای چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان و ایران در رده‌های اول تا هفتم بیشترین تولید کننده های دی اکسید کربن در جهان می باشند. این آلودگی یکی از دلایل افزایش دما می باشد.

با افزایش گرمای زمین، یخچال های قطبی آب شده و باعث افزایش سطح آب دریا و اقیانوس ها می شود. و در آینده شهرهایی از جهان به زیر آب خواهند رفت. همچنین به دلیل اینکه این بخچال ها منابع عمده آب شیرین دنیا هستند با آب شدن آن ها، منابع آب آشامیدنی کاهش خواهند یافت. ایجاد توفان و گردباد، خشکسالی، بیابان زایی، از دیگر پیامدهای این افزایش دما می باشد.

ایران نیز که در منطقه ای گرم و خشک واقع شده است تحت تاثیر قرار گرفته است. طوفان‌های سهمگین و ریزگردها در جنوب و جنوب غرب کشور، خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن رودخانه زاینده رود و کاهش آب پشت مخازن سدها به دلیل کاهش بارش و افزایش تبخیر از اثرات این پدیده است.

منبع: ویکی پدیا