خانه / در رسانه‌ها / اخبار نیمروزی شبکه یک | میز اقتصادی (تعاونی ها و اصل 44)

تعاونی بودن افتخار ماست